2 listopada 2018

Księgowość i rachunkowość

Kończąc studia z dziedziny rachunkowości zazwyczaj szukamy pracy w biurze rachunkowym, tymczasem nie tylko takie stanowiska są dedykowane dla osób bez doświadczenia, ale z kwalifikacjami. Chcąc się uczyć i rozwijać, dobrze jest szukać ambitnej pracy pełnej wyzwań z możliwą ścieżką awansu.

Spora ilość osób podejmuje się pracy właśnie w biurze rachunkowym w ramach sprawdzenia swojej wiedzy, weryfikacji umiejętności i nauki praktycznej zawodu. Poza biurem rachunkowym można tez próbować zatrudnienia w urzędach państwowych, jednostkach samorządu terytorialnego i innych publicznych instytucjach, gdzie niezbędne jest prowadzenie księgowości.

Zwykle tuż po studiach można liczyć na stanowiska najniższe jak referent, jednak warto przemyśleć, czy nie jest to praca wygodniejsza, spokojniejsza i dająca większe możliwości. Z pozoru może wydawać się to nudne stanowisko, jednak w pewnym wieku bardzo komfortowe. Praca w sferze budżetowej to stabilizacja i możliwość wzięcia urlopu, w tym wychowawczego bez obawy o utratę stanowiska pracy.

30 października 2018

Praca asystenta w biurze księgowym

Praca w biurze księgowym nie wymaga posiadania kwalifikacji z zakresu księgowości. Przyjmowane są osoby do przyuczenia. Wykonują one prace schematyczne, proste, biurowe, zaś pod dokumentami podpisują się księgowi zatrudnieni w biurze, dla których pomocnicy i asystenci są świetnym odciążeniem. W ten sposób utrzymanie biura kosztuje mniej, bowiem asystenci księgowi bez kwalifikacji mogą liczyć na najwyżej najniższą krajową pensję, a osoby z kwalifikacjami dzięki wsparciu mogą obsłużyć większą ilość klientów biura.

Zatrudniając się do biura rachunkowego jako pomocnik czy szeregowy pracownik księgowy rzadko spodziewamy się iż będziemy fizycznie wykonywać pracę przeznaczoną dla głównej księgowej. Główny księgowy w takim biurze zazwyczaj zdaje się na pracę pracowników, a sam zajmuje się tylko najważniejszą pracą oraz sygnowaniem dokumentów, które wymagają podpisu osoby z uprawnieniami do prowadzenia pełnej księgowości. W pewnym sensie to nie lada okazja do zdobycia wiedzy i doświadczenia w księgowości. Ocena tej sytuacji pozostaje do indywidualnego rozważenia.

27 października 2018

Praca w dziale księgowości czy w biurze rachunkowym?

Praca w dziale księgowości kontra praca w biurze rachunkowym. Dla jednych to to samo, dla innych ogromna różnica. Szczególnie ważna jest różnica dla głównego księgowego. Jednak praca na etat czy praca na własny rachunek rodzi ogromną różnicę.

Warto jednak zauważyć, że jako główna księgowa można być także zatrudnionym w biurze rachunkowym, nie zawsze główny księgowy w biurze to jego właściciel. Bywa iż zapotrzebowanie jest na kilka osób  z tymi uprawnieniami. Tańszym rozwiązaniem dla firm jest zlecenie obsługi księgowej biuru rachunkowemu niżeli etat głównego księgowego. Dla biur rachunkowych to również korzystne rozwiązanie.

W zależności od wielkości firmy i złożoności jej systemu księgowego można jednocześnie obsłużyć od kilku do nawet kilkudziesięciu firm jednocześnie. W ten sposób zyskać można stosunkowo wysokie dochody z działalności mimo niewielkich nakładów. Co ważne częstą praktyką w biurach rachunkowych jest zlecanie pracy fizycznie pracownikom bez kwalifikacji i podpisywanie dokumentów przez osoby z uprawnieniami. Jest to nie do pomyślenia w dziale księgowości konkretnej firmy gdzie główna księgowa wykonuje swe obowiązki do początku do końca, nie tylko podpisuje dokumenty przygotowane przez asystentkę.

30 stycznia 2017

Błędy w księgowości oraz ich konsekwencje

Pomimo, że jednym z obowiązków Księgowego jest kontrola poprawności dokumentacji firmowej, to i jego praca powinna podlegać kontroli. A wszystko to z powodu błędów, które w księgowości często są nieuniknione. Błędy zazwyczaj występują w zapisach księgowych. Powody są różne: całkowity brak zapisów, opóźnienia, niepoprawność. Najgorsze – poza oczywiście konsekwencjami błędów – jest to, że wypłynąć mogą one na światło dzienne w najmniej oczekiwanym przez firmę momencie. Kara finansowa może spaść na przedsiębiorstwo np. w czasie kiepskiej kondycji finansowej. Dlatego tak ważne jest zatrudnienie osoby posiadającej wysokie kwalifikacje zawodowe na stanowisko Specjalisty ds. Księgowości, czy też korzystanie z usług cieszącego się dobrymi opiniami biura rachunkowego.

Kto odpowiada za błędy księgowe? Na pierwszy ogień idzie oczywiście Osoba zarządzająca Organizacją. Jeśli na czele spółki stoi prezes – to on musi ponieść konsekwencje finansowe. Uściślając, nawet jeśli firma korzysta z usług outsourcingowych zewnętrznego Księgowego bądź biura rachunkowego, to odpowiedzialność za zaległość podatkową, ponosi jednostka organizacyjna – ponieważ to ona jest podatnikiem.

Pomimo, tak wysokiej odpowiedzialności, jaka ciąży na podatniku, to jednak Główny Księgowy również może ponieść konsekwencje finansowe, nawet w wypadku nie podpisania zobowiązania na pełnienie odpowiedzialności za wykonywanie swoich obowiązków dotyczących rachunkowości. Pieczę sprawuje bowiem jeszcze kodeks pracy, w którym figurują zapisy dotyczące kar wynikających z błędów rachunkowych.

Jakby tych wszystkich konsekwencji było mało, poza karą grzywny, za nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, może grozić kara pozbawienia wolności do 2 lat.