Główny księgowy jest jedną z najważniejszych osób w całej firmie, ponieważ pracownik ten czuwa nad wszystkimi przeprowadzonymi przez firmę operacjami finansowymi, a ponadto odpowiada za organizację, koordynację, monitorowanie i nadzór nad księgowymi aspektami działalności firmy oraz przestrzeganiem prawa podatkowego w przedsiębiorstwie. Do zadań głównego księgowego należą:

  1. sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań do ZUS oraz GUS,
  2. przygotowywanie raportów miesięcznych na potrzeby zarządu oraz banku,
  3. przygotowanie miesięcznych i rocznych bilansów oraz rachunku wyników,
  4. nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych,
  5. nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości.

1Praca w zawodzie głównego księgowego jest pracą siedzącą, biurową, a osoba zatrudniona na tym stanowisku pracy powinna cechować się dużą odpornością na stres. Zatrudnienia w tym zawodzie na pewno nie znajdą osoby posiadające niepodlegające korekcji wady wzroku oraz problemy psychiczne. Osoba zatrudniona na tym stanowisku może awansować na stanowisko dyrektora finansowego, kontrolera finansowego lub członka zarządu.

Wysokość wynagrodzenia głównego księgowego zależy od lokalizacji miejsca pracy i wielkości firmy. Główny księgowy zarabia od 6 do nawet 20 tysięcy złotych miesięcznie.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone (*)