Aneks do umowy

Aneks do umowy jest obustronnym oświadczeniem woli sporządzanym w formie pisemnej, który wymaga obustronnej akceptacji. W aneksie pracodawca występuje z propozycją zmian w warunkach umowy, a pracownik zgadza się na nie. Elementy, jakie powinien posiadać aneks do umowy: nagłówek „Aneks...