Za co odpowiada główny księgowy?

za co odpowiada główny księgowyW każdej firmie konieczny jest nadzór nad finansami prowadzony przez księgowego. Wszędzie tam, gdzie w grę wchodzą przychody i rozchody oraz płacenie podatków, musi być ktoś, kto doskonale rozumie i zna prawo podatkowe, potrafi odnieść się odpowiednio do obowiązujących przepisów, wdrożyć księgowość do firmy i efektywnie ją prowadzić.

Najogólniej mówiąc, główny księgowy w firmie jest osobą odpowiedzialną za to, aby wszelkie wpływy i wypływy funduszy z firmy były odpowiednio udokumentowane i potwierdzone, a funkcjonowanie firmy pod względem finansowym i podatkowym było bez zarzutu. Odpowiada on głównie za nadzór nad młodszymi księgowymi, ale nie tylko. Samodzielnie wykonuje raporty, zestawienia, księguje faktury, poszukuje nowych rozwiązań, wprowadza zmiany w dokumentacji dotyczące opodatkowania.

Obowiązkiem głównego księgowego jest skrupulatne odnotowywanie wszystkich przychodów i rozchodów w firmie, odpowiednio umotywowane – tak, aby zachować płynność finansową firmy. Jak przystało na tak odpowiedzialne stanowisko, w stolicy w dużych firmach o dużym przychodzie główni księgowi mogą liczyć na zarobki rzędu nawet 20 tysięcy złotych! Jednak odpowiedzialność za finanse firmy jest w tym przypadku gigantyczna, szczególnie przed organami nadzoru finansowego.

Główny księgowy w firmie

praca główny księgowyKażda, nawet najmniejsza firma, powinna zatrudniać księgowego. Jest to osoba uprawniona do sporządzania wszelkich dokumentów związanych z obiegiem pieniędzy w firmie oraz opłacaniem należności i zobowiązań, a także podatków. Nawet w niewielkiej firmie konieczny jest nadzór nad księgowaniem wszelkich wydatków, wystawianiem faktur, wpływem należności na firmowe konto.

W większych firmach funkcjonują działy księgowości, w których młodsi księgowi wykonują podstawowe czynności wchodzące w zakresu ich obowiązków, a główny księgowy sprawuje nad nimi piecze. Oprócz wydawania poleceń i kontrolowania pracy podwładnych, główny księgowy zajmuje się również ważnymi rozliczeniami, sporządzaniem zestawień, raportów i płaceniem podatków.

Główny księgowy w firmie jest osobą, która zajmuje się opracowywaniem ważnych dokumentów, ale również podejmowaniem strategicznych decyzji i rozwiązywaniem bieżących problemów. Musi być doskonale obeznany w polskim i międzynarodowym prawie podatkowym, aby prowadzić księgowość w sposób jak najbardziej opłacalny dla firmy, a jednocześnie w pełni zgodny z prawem. Jego praca jest szalenie odpowiedzialna, ponieważ przez jego ręce przepływają olbrzymie pieniądze, których rozdysponowaniem zajmuje się główny księgowy.

Nadzór nad księgowymi w firmie

główny księgowyWszelkie operacje finansowe w firmie są nadzorowane i przeprowadzane przez dział księgowości. Jest to cały szereg zagadnień związanych z prawidłowym obiegiem pieniędzy w firmie, pozyskiwaniem nowych funduszy, opłacaniem podatków.

Rachunkowość jest bardzo trudnym zagadnieniem i wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji zdobytych najlepiej na studiach. W każdym dziale księgowości jest główny księgowy, który odpowiada za wszelkie operacje finansowe w firmie – głównie za przebieg prawidłowości transakcji gotówkowych pomiędzy kontrahentami. Dba o przygotowywanie zestawień i raportów finansowych, kontroluje terminy płatności wychodzących z firmy oraz wpływających na firmowe konto.

Jako główny księgowy w dziale księgowości, sprawuje on pieczę nad młodszymi księgowymi, odpowiedzialnymi za poszczególne operacje, przydziela im zadania i nadzoruje ich pracę. To stanowisko jest bardzo odpowiedzialne, ponieważ tak naprawdę tylko główny księgowy dokładnie wie, skąd pochodzą wszelkie wpływy firmy i jakie są jej rzeczywiste wydatki i możliwości finansowe.

Bardzo często nawet prezesi firm nie mają tak dużej wiedzy na temat wszystkich operacji finansowych, jakie mają miejsce w ich firmie, choć regularnie są im zdawane z tego raporty.

Główny księgowy w dużej firmie

Duże firmy charakteryzują się między innymi tym, że w swoich strukturach mają podział na różne działy zajmujące się konkretnymi zadaniami. I tak na przykład dział księgowości zajmuje się wszelkimi operacjami przychodów i rozchodów w firmie, a także załatwianiem formalności urzędowych, które świadczą o legalności wykonywanych działań. główny księgowy w dużej firmie

Taki główny księgowy pracujący w dużej firmie musi być osobą z wieloletnim doświadczeniem. Zazwyczaj awansuje on z młodszego księgowego po przepracowaniu dłuższego okresu i zdobyciu odpowiednio dużego zaufania u swoich przełożonych oraz innych pracowników. Osoba, która pracuje jako główny księgowy cieszy się ogromnym szacunkiem głównie ze względu na swoje umiejętności, wiedzę oraz lojalność i uczciwość.

Praca przy finansach dużego przedsiębiorstwa obarczona jest sporym ryzykiem błędów zaniedbań, za które konsekwencje ponoszą księgowi. Dodatkowo obracanie wielkimi pieniędzmi to duża odpowiedzialność i trzeba się wykazać ogromną wiedzą, a jeszcze większym rozsądkiem, które w przyszłości na pewno zostaną docenione. Aby firma zachowywała płynność finansową, musi zatrudniać wielu księgowych, nad którymi pieczę sprawuje główny księgowy. Jest on odpowiedzialny za przydzielanie zadań księgowym oraz kontrolowanie efektów ich pracy.

Praca głównego księgowego

Księgowość to bardzo ważny dział w każdej firmie. Jego praca polega na kontrolowaniu przepływu wszelkich dokumentów finansowych oraz przeprowadzaniu bezgotówkowych transakcji w imieniu firmy. Księgowy jest wiec odpowiedzialny bezpośrednio za wypełnianie rozliczeń podatkowych, wypisywanie faktur, organizowanie dodatkowych środków na specjalne wydatki przedsiębiorstwa i tym podobne rzeczy. praca głównego księgowego

Natomiast główny księgowy w dziale księgowości jest odpowiedzialny za kontrolę podległych sobie pracowników. Nie oznacza to oczywiście sprawdzania wszystkich dokumentów, które przetwarzają młodsi księgowi. Chodzi raczej o przydzielanie konkretnych zadań i obowiązków i sprawowanie nadzoru ogólnego nad przychodami i rozchodami firmy.

Jest to praca typowo siedząca przy biurku, w większości przy komputerze, ponieważ obecnie większość firm jest skomputeryzowanych. Główny księgowy ma za zadanie rozwiązywać bieżące problemy pojawiające się w pracy młodszych księgowych. Często też wykonuje operacje, do których młodsi księgowi nie maja uprawnień, na przykład wykonuje większe przelewy firmowe. To praca bardzo odpowiedzialna, dlatego księgowi muszą ogromnie dbać o swoją reputację i o to, by nie stracić zaufania swoich przełożonych.

W opinii Księgowego: Parkowanie autem służbowym poza miejscem pracy

Osoby, które posiadają samochód służbowy, z założenia powinny wykorzystywać go do celów związanych z wykonywana pracą. Ale nawet jeśli skrupulatnie się pilnują tego zarządzenia, to nie są w stanie uniknąć sytuacji, w której muszą zaparkować w miejscu budzącym wątpliwości. Czy w związku z tym mogą ograniczyć prawo do pełnego odliczenia podatku VAT?

Pomimo, że przepisy prawa wydają się być momentami całkowicie absurdalne, to ciężko się z nimi zgadzać w sposób absolutny i pozbawiony zdrowego rozsądku. Każdy Księgowy mający głowę na karku będzie tego samego zdania. Wiele jest bowiem takich sytuacji, kiedy jesteśmy zmuszeni zaparkować auto służbowe, w miejscu zgoła innym niż parking firmowy. Wyobraźmy sobie, że przyjeżdżamy nieco później do pracy, bo rano musieliśmy coś pilnego załatwić. Sprawa, którą załatwiliśmy rano jest oczywiście wykonywana w ramach naszej pracy w księgowości. Jadąc zatem do danego miejsca musimy zaparkować tam auto. W teorii można ten fakt interpretować, jako postój poza miejscem pracy. W praktyce, jednak jesteśmy w pracy. Ale to jeszcze nie wszystko. Wyobraźmy sobie jeszcze, że zajeżdżamy na parking służbowy, a tam nie ma już wolnych miejsc. Musimy wówczas zaparkować w innym rejonie. Czy w tym wypadku postój samochodu również odbywa się w sposób nie związany z wykonywaniem pracy zawodowej?

Odpowiedź osoby wykonującej swoje obowiązki zawodowe na stanowisku Główny Księgowy, z ogromnym prawdopodobieństwem będzie następująca: Jeśli zaparkujesz auto poza parkingiem służbowym, wcale nie jest to związane z działaniami nie związanymi z pracą zawodową. Nie powinno mieć to zatem wpływu na wysokość podatku.

Co najbardziej denerwuje w pracy Księgowej?

jak zdenerwować KsięgowąNiezależnie od branży, w której wykonujemy swoją pracę zawodową, zawsze obsługujemy klientów, którzy kupują nasze produkty lub usługi. Zakres obsługi klienta zależy od stanowiska pracy. Największy zakres obsługi klienta – praktycznie 100% dotyczy z pewnością pracowników działu obsługi klienta. Można sobie pomyśleć, że pracownicy DOK-u mogą statystycznie najczęściej mieć dosyć swojej pracy z uwagi na grubiańskie zachowania klientów. Nie do końca jest to jednak prawdą. Zdarzają się bowiem zawody, w których pomimo znikomego kontaktu z klientem, pracownik może dużo bardziej narzekać. Takim zawodem z pewnością jest Specjalista ds. Księgowości. Na co narzekają Księgowe? Jakich zachowań swoich klientów nie lubią? Co doprowadza ich do szewskiej pasji?

Aroganckie zachowanie nie tylko potrafi wkurzyć Księgowego, ale także sprawia, że zamiast coś uzyskać, napotkamy opór. To tak jak w życiu – jeśli mamy do czynienia z sympatyczną osobą, wówczas jesteśmy bardziej chętni, aby jej w czymś pomóc. Dlatego będąc miłym klientem możemy liczyć nie tylko na miłą obsługę, ale również na ekstra bonusy o których moglibyśmy tylko pomarzyć jeśli wykazywali byśmy się brakiem podstawowej kultury.

Nieterminowość to kolejna niezmiernie irytująca kwestia. Wystarczy, że klient przyniesie papiery po terminie i już Księgowa jest postawiona w niezręcznej sytuacji siedzenia nadgodzin. Gdyby dokumenty dostarczone były w terminie, wszystko byłoby zrobione na czas. Szanujmy zatem czas i pracę Księgowej.

Kolejna kwestia to treść dokumentów i ich opisywanie, które powinno wskazywać czarno na białym, o jaki towar chodzi, nie będziemy przecież uwzględniać zakupu kosmetyków, lub biżuterii. Innym kardynalnym błędem jest dostarczenie totalnie nieczytelnych papierów.

No i na sam koniec, coś co nie musi być chyba okraszone komentarzem. Warto bowiem zachować nieco prywatności, są przecież produkty, których nie powinna zobaczyć Księgowa, a już na pewno nie powinny znaleźć się na fakturze.

Jak radzić sobie w trudnych przypadkach występujących w rachunkowości?

Czy posiadając duże doświadczenie jesteśmy w stanie poradzić sobie z każdym problemem w pracy zawodowej? Wiele osób twierdzi, że być może od ręki nie rozwiążemy problemu, ale przynajmniej duże problemy w księgowościdoświadczenie zawodowe pokaże nam ścieżkę, której trzymając się, jesteśmy w stanie dojść do rozwiązania szybciej i sprawniej niż osoba z niezbyt dużym doświadczeniem.

Główny Księgowy to stanowisko niewątpliwie wysokie. Wyższym będzie oczywiście Dyplomowany Księgowy. Czy nawet na tak wysokim stanowisku zdarzają się zagwozdki? Pewnie, że tak. Mało tego, nawet w przypadku tak wysokiego stanowiska jakim niewątpliwie jest Kierownik ds. Księgowości problemy również mogą się pojawić. Księgowość nie jest łatwą dziedziną. Poza tym błędy w rachunkowości się zdarzają, niektórzy twierdzą, że są nieuniknione, szczególnie wtedy, kiedy przejmujemy księgowość po innym pracowniku.

Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach zawodowych? W rachunkowości istnieje coś takiego jak zasady rachunkowości. Ktoś kiedyś wpadł na pomysł i ustalił złote metody, dzięki którym nawet najbardziej zawiłe sytuacje da się wyprowadzić na prostą. Jedną z najważniejszych zasad jest zasada podmiotowa. Co oznacza, że nawet jeśli prowadzimy kilka działalności gospodarczych, to traktujemy je jako odrębne podmioty – i co za tym idzie – odrębnie do nich prowadzimy ewidencję księgową. Inną zasadą, która bardzo ułatwia pracę Księgowych, jest zasada grupowania. Zasada ta mówi o grupowaniu wszystkich zjawisk finansowych trzymając się klasyfikacji odzwierciedlającej treść ekonomiczną.

Błędy w księgowości oraz ich konsekwencje

błędy w księgowościPomimo, że jednym z obowiązków Księgowego jest kontrola poprawności dokumentacji firmowej, to i jego praca powinna podlegać kontroli. A wszystko to z powodu błędów, które w księgowości często są nieuniknione. Błędy zazwyczaj występują w zapisach księgowych. Powody są różne: całkowity brak zapisów, opóźnienia, niepoprawność. Najgorsze – poza oczywiście konsekwencjami błędów – jest to, że wypłynąć mogą one na światło dzienne w najmniej oczekiwanym przez firmę momencie. Kara finansowa może spaść na przedsiębiorstwo np. w czasie kiepskiej kondycji finansowej. Dlatego tak ważne jest zatrudnienie osoby posiadającej wysokie kwalifikacje zawodowe na stanowisko Specjalisty ds. Księgowości, czy też korzystanie z usług cieszącego się dobrymi opiniami biura rachunkowego.

Kto odpowiada za błędy księgowe? Na pierwszy ogień idzie oczywiście Osoba zarządzająca Organizacją. Jeśli na czele spółki stoi prezes – to on musi ponieść konsekwencje finansowe. Uściślając, nawet jeśli firma korzysta z usług outsourcingowych zewnętrznego Księgowego bądź biura rachunkowego, to odpowiedzialność za zaległość podatkową, ponosi jednostka organizacyjna – ponieważ to ona jest podatnikiem.

Pomimo, tak wysokiej odpowiedzialności, jaka ciąży na podatniku, to jednak Główny Księgowy również może ponieść konsekwencje finansowe, nawet w wypadku nie podpisania zobowiązania na pełnienie odpowiedzialności za wykonywanie swoich obowiązków dotyczących rachunkowości. Pieczę sprawuje bowiem jeszcze kodeks pracy, w którym figurują zapisy dotyczące kar wynikających z błędów rachunkowych.

Jakby tych wszystkich konsekwencji było mało, poza karą grzywny, za nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, może grozić kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Wiedza dla początkujących – kurs księgowego

Czy edukować się w zakresie rachunkowości powinni tylko Księgowi? Wiele osób stwierdzi, że nie tylko osoby na co dzień zawodowo zajmujący się księgowością, powinni zdobywać wiedzę w tym kursy księgowościzakresie. Wiele osób, które piastują w firmie stanowisko kierownicze, powinny poznać przynajmniej podstawy księgowości. A wszystko dlatego, że w pracy zawodowej wiele jest takich sytuacji, kiedy znajomość rachunkowości bardzo się przydaje. Odczytywanie wszelkich raportów oraz analizowanie rachunkowości zarządczej, z pewnością będzie dużo łatwiejsze. Na szczęście na każdych studiach związanych z zarządzaniem studenci muszą posiąść wiedzę z zakresu podstaw księgowości. Poza wieloma godzinami wykładów, są przecież ćwiczenia w dużej dawce okraszone praktycznymi wyliczeniami rachunkowymi.

Na dobrą sprawę w każdym zawodzie przydałoby się posiąść podstawy księgowości. Branżami, w których szczególnie mogą się one przydać są: Marketing, Logistyka, Transport, Produkcja, Sprzedaż. Kadra kierownicza, współpracując ze Specjalistami ds. Księgowości, osiągnie wyższy poziom zrozumienia księgowości zarządczej, jeśli finanse nie będą czarną magią. Managerowie nie będą musieli zadawać tak wielu pytań – w dodatku o kwestie bazowe, ponieważ ową bazę wiedzy będą już posiadać.

Poza tym, fakt przejścia kursu księgowego bardzo dobrze świadczy o nas na rynku pracy i bardzo dobrze przedstawia nas w oczach przyszłego pracodawcy. Każdy przełożony woli przecież zatrudnić pracownika wiedzącego co w finansach piszczy, ponieważ choćby nie wiadomo ilu klientów udało się pozyskać, czy też zrobić dużą sprzedaż, liczy się finalnie wynik finansowy.